Disclaimer

RVS Marketing B.V.  (Kamer van Koophandel: 88717496), hierna benoemt als RVS naam, verleent u hierbij toegang tot de website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

RVS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
RVS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RVS.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RVS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RVS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verkorte naam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:
RVS Marketing b.V.
Hurksestraat 19 Unit 4.15
5652 AX Eindhoven
040 782 07 07
info@rvsmarketing.nl