Hoe kun je een specifiek product kenbaar maken binnen een niche?

21 maart 2022

Thinkwise is dé expert op het gebied van low-code voor core systemen. De belofte? Binnen 12 maanden jouw core legacy software vervangen. De mogelijkheden van low-code voor core systemen zijn echter nog niet heel bekend binnen de markt van softwareleveranciers. En onbekend maakt onbemind. Onze opdracht? De markt onderzoeken en tegelijkertijd de bekendheid van low-code vergroten.

Meer bekendheid creëren rondom de mogelijkheden van low-code binnen de niche van Independent Software Vendors (ISV’s) is een belangrijke doelstelling van Thinkwise. Een advertentie op LinkedIn of een advertorial in een nieuwsbrief biedt niet voldoende diepgang. Research Marketing biedt de kans om met je doelgroep in gesprek te raken, om hun uitdagingen en wensen boven tafel te krijgen en te kijken waar de markt staat. Tegelijkertijd biedt het je de kans om over de as van de inhoud leads te genereren. Tijdens een research marketing campagne gaan we met de markt in gesprek, via kwalitatief én kwantitatief onderzoek. De resultaten worden geanalyseerd en vertaald naar een trendrapport. Dat trendrapport wordt vervolgens – als download – in de markt gezet. Geïnteresseerden kunnen zo trends en ontwikkelingen lezen én zichzelf met de markt benchmarken.

Kapstok en benchmark

Er hebben 43 softwareleveranciers meegewerkt aan het trendrapport. Een opvallend resultaat van het onderzoek was dat 40% niet bekend was met low-code. De noodzaak voor marketing en meer naamsbekendheid is dus bevestigd. Uit het onderzoek bleek daarnaast dat de Independent Software Vendors uitdagingen zien bij het verdienmodel en de modernisering van de software. Low-code kan daar een oplossing voor zijn!

“Het rapport wordt veelvuldig gebruikt door sales. Ze hebben nu waardevolle content om met prospects in gesprek te gaan. Ze kunnen beter uitleggen wanneer low-code interessant is. In een gesprek heb je nu ook echt iets te bieden, want het rapport kun je achterlaten.”

Het geeft softwareleveranciers de kans om zich te benchmarken. Uiteraard gaat de promotie van het trendrapport en de promotie van de (video)content vanuit het webinar de komende maanden nog verder.

Sales heeft nu waardevolle content om met prospects in gesprek te gaan.”

De kracht van herhaling

Dit eerste onderzoek is een succes geworden. Thinkwise wil zo’n onderzoek dan ook zeker herhalen. De volgende keer willen we het nóg beter doen en de volgende lessons learned toepassen:

  • Het adresbestand was te klein waardoor we niet in staat waren om voldoende respondenten te werven. Uiteindelijk is er een databestand aangekocht en verrijkt.
  • Het webinar en de lancering van het trendrapport zaten vrij dicht op elkaar. Daardoor werden er twee boodschappen tegelijkertijd (online) gepromoot. Het is echter beter om de focus te leggen op één CTA.
  • De promotie van het webinar was online een uitdaging. Men dacht dat het een soort samenvatting van het trendrapport zou zijn en aanmeldingen bleven uit. Telemarketing was wel succesvol. Je kreeg dan de kans om uit te leggen dat het webinar een verdieping was. Een volgende keer moet de beste kanaalkeuze gemaakt worden, passend bij de boodschap, het doel en de doelgroep.
  • Een live (of hybride) event heeft voor Thinkwise een volgende keer wel de voorkeur. Een prospect echt zien en spreken is toch anders dan het zien van een naam, e-mailadres en een chatgesprek.

Thinkwise wil deze research marketing campagne zeker herhalen.”

Het resultaat

  • 5 diepte-interviews
  • 38 respondenten
  • 17 downloads
  • 33 webinar aanmeldingen (leads!)