PostNL

2 september 2019

GDP Masterclass

Bij het vervoer van medicijnen moeten alle betrokken partijen zich houden aan de Europese richtlijnen, de zogenaamde GDP-regelgeving. GDP staat voor Good Distribution Practice. Het onderdeel van PostNL dat medicijnen vervoert, heet PostNL Pharma & Care. Pharma & Care loopt voorop in België als het gaat om het op de juiste manier vervoeren van medicijnen. Nog niet alle betrokken partijen in de distributieketen zijn volledig op de hoogte of werken conform de regelgeving. Dit was de reden om na de eerste keer in 2015 voor de tweede maal onderzoek te doen naar de kennis over GDP onder de ontvangers van medicijnen (apothekers) en om een GDP Masterclass te organiseren.

Doel van de campagne

Het doel van de campagne was om een sterkte positie te claimen als dé vervoerder die vooroploopt bij het vervoer conform GDP en om leads te genereren bij Belgische en internationale opdrachtgevers.

Marktonderzoek

Onder apothekers in België hebben we marktonderzoek uitgevoerd door middel van telefonische interviews. Met de resultaten heeft PostNL Pharma & Care meer inzicht gekregen in de doelgroep, zijn er nieuwe contacten gelegd met potentiële opdrachtgevers en hebben we de resultaten kunnen inzetten als contentmarketing in de vorm van onder andere een trendrapport.

Masterclass

Voor de GDP Masterclass hebben we op basis van ons vaste business eventformat, een wervende landingspagina in drie talen gemaakt. Voor de werving van bezoekers hebben we daarnaast een drietalige, digitale uitnodiging verzonden waarna we deze telefonisch hebben opgevolgd. In lijn met onze vaste werkwijze om de no-show te beperken, hebben we tussentijds nog 2 nieuwsbrieven verzonden om de aandacht vast te houden. In de laatste week hebben we de deelnemers nogmaals gebeld met de laatste info. Op de dag zelf ontving iedereen een persoonlijke SMS met routebeschrijving.

Het Resultaat

  • 126 respondenten enquête
  • 74 deelnemers GDP masterclass
  • 229 leads