Nabuurs FMCG campagne

31 augustus 2021

Het massaal vervoeren en opslaan van Fast Moving Consumer Goods (FMCG) is complexe materie. Daarom is een kwalitatieve logistieke partner van levensbelang. Deze wetenschap was een belangrijke aanleiding om het FMCG/totaalconcept van Nabuurs extra onder de aandacht te brengen bij grotere FMCG-spelers in Nederland. Juist vanwege het sterke aanbod van Nabuurs en de relatieve onbekendheid hiervan in de markt.

De marketingvraag

Hoe genereren we meer kwalitatieve leads en hoe worden we bekender onder grote FMCG-bedrijven in Nederland voor onder andere de Nabuurs-locaties Katwijk en Haps?

Stap 1: Creatief communicatieconcept

Na een analyse werd duidelijk dat de doelgroep het lastig vindt om logistieke partijen objectief met elkaar te vergelijken én als het om Nabuurs zelf gaat, onvoldoende op de hoogte waren van de voordelen van Nabuurs. Want Nabuurs is niet sec een transportbedrijf, maar een logistiek partner met diensten als co-packing, douane afhandeling, e-fulfilment en intelligente hightech technologie. Bovendien zijn ze gespecialiseerd in food. Bij de communicatie naar de buyer persona’s was de uitdaging dus tweeledig: hulp bieden bij het leggen van de juiste logistieke puzzel en het overbrengen van de sterke Nabuurs-propositie.

Kortom: Het vervoeren en opslaan van Fast Moving Consumer Goods is een complexe en uitdagende puzzel.

Stap 2: Relevante Lead Magnet

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste doelgroep bereikt, boeit, vasthoudt en uiteindelijk begeleidt naar de website van Nabuurs? Door relevante content te bieden die aansluit op de behoefte van de klant. Om de juiste en passende content aan te bieden hebben we een aantal bestaande klanten – die na een tender voor Nabuurs hebben gekozen – en ook potentiële klanten geïnterviewd. Met deze insights hebben we een ‘Lead Magnet’ gerealiseerd die helpt bij het selecteren van de juiste logistieke partner: het Tender Tips-boekje met waardevolle informatie voor iedereen die een FMCG-tender voorbereidt. Deze ‘Lead Magnet’ vormde de basis van de campagne.

Stap 3: Campagneflow

Om de doelgroep op allerlei manieren te benaderen en ze te interesseren voor de Lead Magnet, ontwikkelden we een effectieve campagneflow. Deze bestond uit diverse marketing touchpoints: dataverrijking, gepersonaliseerde direct mailing, telemarketing, landingspages, e-mailcampagne / marketing automation, LinkedIn advertising, remarketing en natuurlijk contentmarketing waaronder ghostwriting voor Nabuurs.

Nabuurs klantcase

De eerste resultaten

  • 87 geïnteresseerde leads!
  • 3 concrete sales leads
  • 91.911 views via LinkedIn
  • 4:15 minuten gemiddelde websitebezoek
  • 106 downloads

Doordat we echt de tijd genomen hebben om eerst de marketingvraag goed te definiëren, zijn we in staat geweest om een echt waardevolle Lead Magnet te maken. Die hebben we uiteindelijk via verschillende touchpoints aan de doelgroep gebracht!”