E-mailmarketing in B2B: de 5 do’s!

 

E-mailmarketing is en blijft een populair onderdeel van de marketingstrategie. Dat is niet onterecht, want je bereikt er veel mensen mee met relatief weinig inspanning. Met behulp van marketing automation kun je de prachtigste gepersonaliseerde flows maken en dat wordt dan ook massaal gedaan. Maar hoe val je op tussen de bulk aan e-mails die we dagelijks ontvangen?

“Ik lees nooit e-mailnieuwsbrieven, werkt dat nog wel?”

Wij merken vaak twijfel of terughoudendheid bij onze opdrachtgevers. Commerciële e-mails of nieuwsbrieven worden vaak als teveel of niet relevant ervaren. Natuurlijk, niet elk e-mailbericht is even interessant of komt nu gelegen (geen tijd, prioriteit).

Het is een illusie dat jouw e-mailbericht door iedereen als interessant wordt ervaren. Elke ontvanger heeft zijn of haar eigen interesses en voorkeuren. Bovendien is er in de loop der jaren ook wel wat veranderd als het gaat om ons e-mailgedrag.

We geven je 5 tips hoe je e-mailmarketing zo effectief mogelijk inzet. Voor een deel zijn deze ontleend aan het jaarlijkse e-mailonderzoek van Spotler.

Zorg voor buyer persona’s

Het is belangrijk om een haarscherp beeld te hebben van de wensen, uitdagingen en dromen van je klanten. Om die in kaart te brengen is het ontwikkelen van buyer persona’s essentieel. Dat geldt overigens voor je totale marketingstrategie. Als je precies weet welke informatie voor welke persona interessant is, dan kun je daarop inspelen.

Ga voor een gesegmenteerde aanpak

Aansluitend op punt 1: stuur niet alles naar iedereen. We gaan nog te vaak voor gemak en richten onze e-mails naar een te grote groep. De verleiding daartoe is groot, logisch. Maar we worden als lezer ook steeds kritischer wat betreft de frequentie aan e-mails die we wensen te ontvangen. Beoordeel dus echt kritisch voor wie de content in de nieuwsbrief relevant is, want het uitschrijfrisico is groot.

Relevant zijn is key

Alleen maar in de zendmodus staan, is niet aan te bevelen. Niet iedereen is geïnteresseerd in jouw succesverhalen, nieuwe collega’s en bedrijfsfeestjes. Mag je dan niets over jezelf vertellen? Ja natuurlijk wel! Dat moet zelfs, want zo krijgt je bedrijf een gezicht. Maar begin altijd met informatie die relevant is voor de buyer persona tot wie je je richt. Het gaat om de juiste mix tussen nice-to-know en need-to-know informatie. Door de e-mail-statistieken goed te bestuderen, leer je ook wat aanslaat en wat niet.

Gebruik mobile-friendly e-mailtemplates

Een redelijk voor de hand liggende conclusie, maar we lezen onze e-mails meer dan voor de helft (54%) op onze smartphone. Vergelijk dat met 6 jaar geleden, waar nog maar 32% dat deed. Naar verwachting zal dit percentage blijven stijgen, dus het loont om te investeren in een mobile-friendly emailtemplate.

Mail vaker buiten kantooruren

Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak voor hun werk (in de vroege ochtend vóór 9.00 uur) en ’s avonds ná 19u hun mail bijwerken. Dit levert betere open rates en betere click rates op. Op dit moment stuurt nog 76% van de respondenten hun e-mails binnen kantooruren. Dat biedt kansen! Onderzoek dus of dit ook geldt voor jouw persona’s. Wist je trouwens dat de minst gunstige verzendmomenten zijn tussen 11 en 13u en tussen 15 en 17u?