Trendrapporten

Inzicht in je klanten, representatieve statistieken over je doelgroep, free publicity en relevante deelbare content. Dat bereik je met de realisatie van een trendrapport. En niet onbelangrijk: je creëert tientallen contactmomenten met potentiële klanten.

Customer Insights
Waardevolle klantinzichten zijn de basis voor effectieve marketing met inhoud. Wie goed wil inspelen op de belevingswereld, behoeften en wensen van zijn klanten en op het oriëntatieproces (customer journey), moet praten met zijn klant. RVS Marketing biedt daarvoor aantoonbaar effectieve instrumenten waarbij we niet alleen informatie vergaren, maar waar we ook direct een commerciële opvolging aan kunnen geven.

Kwalitatief marktonderzoek: diepte-interviews
Aan de hand van een op voorhand met elkaar afgestemde gespreksleidraad, nemen we diepte-interviews af voor klanten. Hiermee krijgen we grondig inzicht in de belevingswereld van jouw klant. Zijn of haar interesses, uitdagingen, beslommeringen, wensen, eisen, de manier van oriënteren. Deze informatie kan worden omgezet naar een prototype klant (buyer persona) of als basis dienen voor kwantitatief vervolgonderzoek.

Kwantitatief marktonderzoek: trendrapport
Veelal op basis van diepte-interviews komen we tot een kwantitatieve vragenlijst die moet leiden tot representatieve cijfers over jouw doelgroep. RVS Marketing is echter geen marktonderzoeksbureau, maar een marketingbureau dat deze informatie ook wil verzilveren. Dit doen we onder andere door het opstellen van een trendrapport waarmee we free publicity generen en deelbare content uit kunnen halen (infographics, whitepapers) die we online verspreiden. Bovendien kunnen we de telefonisch geïnterviewden als eerste deelgenoot maken van de resultaten, waarmee we contactmomenten creëren met (potentiële) klanten.